Nyheter

Tänka fritt är stort men tänka rätt är… svårt

”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Alla som läst vid Uppsala Universitet känner igen orden, som myntades av juristen Thomas Thorild (bilden). Citatet är hämtat från skriften ”Rätt, eller alla samhällens eviga lag” från 1794. Thomas Thorild menade att friheten att tänka fritt inte sträcker sig så långt att den även ger […]

Tänka fritt är stort men tänka rätt är… svårt Läs mer »

Webinarium: prisbegränsningar och onormalt lågt pris i offentliga upphandlingar

Välkommen på webinarium på temat pris. Den 3 februari meddelade HFD dom i ett mål där domstolen bedömde om det är tillåtet att ha förbud mot negativa delpriser i en offentlig upphandling. Avgörandet är bara det senaste av flera på temat ”golvpriser” och dylika prisfrågor som meddelats de senaste åren. Tillsammans med möjligheten att styra

Webinarium: prisbegränsningar och onormalt lågt pris i offentliga upphandlingar Läs mer »

Upp Advokatbyrå bjuder in till webinarium om fondupphandlingarna

Sedan den 20 juni 2022 gäller den nya lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Upphandlingarna väntas starta under första kvartalet 2023.  Det här seminariet vänder sig främst till dig som arbetar på ett fondbolag eller hos någon annan aktör som kan komma att lämna anbud i Fondtorgsnämndens upphandlingar. Seminariet syftar till att ge

Upp Advokatbyrå bjuder in till webinarium om fondupphandlingarna Läs mer »

Frukostseminarium – Avrop från ramavtal

Upp Advokatbyrå bjuder in till frukostseminarium den 9 november kl. 08:00-08:50. Det här seminariet är för dig som upphandlar ramavtal eller avropar från ramavtal. På seminariet diskuterar vi objektiva fördelningsnycklar, förnyade konkurrensutsättningar och förhållandet mellan ramavtal och kontrakt. Vi fokuserar särskilt på vanliga fallgropar som hur en fördelningsnyckel får se ut, vilka justeringar i ramavtalets villkor som får göras i avropet och

Frukostseminarium – Avrop från ramavtal Läs mer »

När är det tillräckligt bråttom?

Kammarrätten i Sundsvall avgjorde den 20 september i år en ogiltighetstalan gällande skolskjuts (mål nr 2308-21). Den centrala frågan i målet är om Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har varit i sådan synnerlig brådska att den haft rätt att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska. Bakgrunden till avtalet är både lång och

När är det tillräckligt bråttom? Läs mer »

Fonder – Sveriges svåraste upphandlingsuppdrag?

Vår nyaste upphandlingslag heter lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Den är ännu så länge helt oanvänd, men om allt går som det ska blir det ändring på den saken under hösten 2022, då Fondtorgsnämnden enligt egen uppgift planerar att annonsera de första upphandlingarna enligt den nya lagen. Det finns mycket att

Fonder – Sveriges svåraste upphandlingsuppdrag? Läs mer »

Spännande dom om förhandlat förfarande utan föregående annonsering

EU-domstolens dom i mål C-376/21 den 16 juni 2022, Regioni v rastezh mot Obshtina Razlog. Domen i sin helhet finns här. Sammanfattning I ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (med stöd av artikel 32.2 a i LOU-direktivet eller 6 kap. 12 § LOU) är det tillåtet att vända sig till bara en leverantör. Det gäller

Spännande dom om förhandlat förfarande utan föregående annonsering Läs mer »

Vad innebär Rysslandssanktionerna för dig som leverantör?

Levererar ni till offentlig sektor? Om du inte redan fått det, är sannolikheten stor att du snart får frågor om varors exakta ursprung och ägarförhållandena för er och era underleverantörer. Bakgrunden är de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU beslutat genom fem sanktionspaket. Dels införs ett förbud mot att tilldela kontrakt inom offentlig upphandling

Vad innebär Rysslandssanktionerna för dig som leverantör? Läs mer »

Lunchseminarium – att delta i stora ramavtalsupphandingar

Det här seminariet är för dig om lämnar anbud i samordnade ramavtalsupphandlingar, det vill säga upphandlingar som genomförs av inköpscentraler eller där flera myndigheter gått samman för att göra en gemensam upphandling. De här upphandlingarna brukar vara väldigt omfattande och ha många avropsberättigade aktörer. Det kan finnas begränsningar i hur många områden man får lämna

Lunchseminarium – att delta i stora ramavtalsupphandingar Läs mer »