Webinarium: prisbegränsningar och onormalt lågt pris i offentliga upphandlingar

Välkommen på webinarium på temat pris. Den 3 februari meddelade HFD dom i ett mål där domstolen bedömde om det är tillåtet att ha förbud mot negativa delpriser i en offentlig upphandling. Avgörandet är bara det senaste av flera på temat ”golvpriser” och dylika prisfrågor som meddelats de senaste åren. Tillsammans med möjligheten att styra leverantörernas prissättning diskuteras också ofta bestämmelserna om onormalt låga anbudspriser som även de har varit flitigt föremål för domstolarnas bedömning. Gemensamt för de två frågorna är att de vanligen bottnar i en vilja att hålla uppe prisnivåer på en sund nivå som möjliggör konkurrens på rimliga villkor. Men vad gäller egentligen kring vad en upphandlande myndighet eller enhet får göra när det kommer till styrning av leverantörernas pris i en riktning som inte är oacceptabelt låga?

På webinariet går Erik Edström och Sara-Li Olovsson, Upp Advokatbyrå, igenom relevant praxis och för en diskussion om vilka slutsatser som kan dras. Webinariet riktar sig till alla som genomför eller lämnar anbud i offentliga upphandlingar och som är intresserade av vad upphandlingsreglerna säger om prissättning och prisstyrning.  

Webinariet går av stapeln fredag den 17 februari kl. 08:00-08:50. Mejla till kontakt@uppadvokat.se senast den 16 februari för att få länk till seminariet.