Upp Advokatbyrå bjuder in till webinarium om fondupphandlingarna

Sedan den 20 juni 2022 gäller den nya lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Upphandlingarna väntas starta under första kvartalet 2023.  Det här seminariet vänder sig främst till dig som arbetar på ett fondbolag eller hos någon annan aktör som kan komma att lämna anbud i Fondtorgsnämndens upphandlingar.

Seminariet syftar till att ge en upphandlingsrättslig kontext till de kommande fondupphandlingarna. Vi kommer exempelvis att diskutera vad de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, som gäller även för fondupphandlingar, innebär i praktiken. Fokus kommer specifikt att ligga på typiska upphandlingsrättsliga fallgropar som inte framgår direkt av lagtexten. Exempel på sådant är anbudsgivarens skyldighet att redan under anbudsskedet begränsa sin skada till följd av eventuella brister i upphandlingen, och frågor om hantering av förtydliganden och kompletteringar av anbud.

Genom vår erfarenhet av nationella och andra omfattande ramavtalsupphandlingar hoppas vi kunna se upphandlingarna från Fondtorgsnämndens perspektiv och komma med spaningar kring hur vi tror att nämnden kommer att ta sig an uppdraget att genomföra upphandlingarna.

Webinariet går av stapeln torsdag den 2 februari kl. 08:00-08:50. Mejla till kontakt@uppadvokat.se senast den 1 februari för att få länk till seminariet.