Lunchseminarium – att delta i stora ramavtalsupphandingar

Det här seminariet är för dig om lämnar anbud i samordnade ramavtalsupphandlingar, det vill säga upphandlingar som genomförs av inköpscentraler eller där flera myndigheter gått samman för att göra en gemensam upphandling. De här upphandlingarna brukar vara väldigt omfattande och ha många avropsberättigade aktörer. Det kan finnas begränsningar i hur många områden man får lämna anbud på, eller komplicerade modeller för fördelning av avropen. Fallgroparna är många och det är viktigt att tänka rätt från början.

 Vi på Upp Advokatbyrå bjuder nu in till digitalt lunchseminarium kl 12.00 – 12.50 den 7 juni. Är du en leverantör som har en stor del av (eller hela) din kundbas hos aktörer som gör sina inköp genom nationella eller samordnade ramavtal? Sitter du med ett förfrågningsunderlag i en stor ramavtalsupphandling och vet inte var du ska börja? Funderar du på vilka strategiska aspekter du måste tänka på när du utformar dit anbud? I så fall hoppas vi att vi ses!

 

 Mejla till kontakt@uppadvokat.se senast den 6 juni för att få länk till seminariet.

 

 Upp Advokatbyrå består av Erik Edström och Sara-Li Olovsson. Erik kommer senast från en roll som upphandlingschef på Adda Inköpscentral och har därigenom mycket stor erfarenhet av såväl de strategiska övervägandena som det praktiska hantverket förknippade med nationella upphandlingar. Sara-Li Olovsson har ett långt förflutet som rådgivare till leverantörer i offentlig sektor och har god förståelse för de frågor som kan uppkomma i en ramavtalsupphandling.