Vad innebär Rysslandssanktionerna för dig som leverantör?

Levererar ni till offentlig sektor? Om du inte redan fått det, är sannolikheten stor att du snart får frågor om varors exakta ursprung och ägarförhållandena för er och era underleverantörer.

Bakgrunden är de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU beslutat genom fem sanktionspaket.

Dels införs ett förbud mot att tilldela kontrakt inom offentlig upphandling till ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller ägs av en rysk entitet eller person. Det gäller även när ryska företrädare står för mer än tio procent av kontraktets värde, är underleverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas för att uppfylla upphandlingens kvalificeringskrav. Dessutom är det förbjudet att fullgöra – det vill säga använda – kontrakt som tillkommit genom offentlig upphandling. Förbudet mot tilldelning gäller från 9 april i år medan förbudet mot fullgörande gäller från 11 oktober.

Här kan man läsa mer om förbudet att tilldela eller fullgöra offentliga kontrakt.

Därtill har ett importförbud införts för ett stort antal varor från Ryssland och även för ett mindre antal varor från Belarus. Varor som omfattas är bland annat träprodukter, järn- och stålprodukter och gummivaror. Förbudet omfattar utöver import även transport och köp av varor som antingen har sitt ursprung eller har förädlats i de två länderna. Upphandlande myndigheter måste alltså utreda vad de köper och var en varas olika beståndsdelar kommer ifrån samt vem som står bakom leverantören av varorna.

Här kan man läsa mer om importförbudet, vilka varor som omfattas och de undantag som finns.

Oavsett om ni har ett befintligt upphandlat avtal eller har lämnat anbud i en upphandling måste ni därför kunna svara på frågor om er ägarstruktur och era varors ursprung. Många upphandlande myndigheter kommer dessutom kräva att ni intygar att det inte finns något i företagets ägarstruktur eller varors ursprung som omfattas av sanktionerna.

Varför är det här viktigt? För det första har vi alla har ett gemensamt ansvar att se till att EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus blir kännbara. Men du som leverantör måste också veta att brott mot sanktionerna kan leda till straffansvar enligt lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner, om de sker av uppsåt eller oaktsamhet.  Även tjänstemän hos upphandlande myndigheter omfattas av straffansvaret och de kommer sannolikt att lägga stor vikt vid vilka leverantörer som faktiskt kan visa att de har koll på sina underleverantörer och värdekedjor. De som inte har det riskerar att tappa sina affärer.

Vi vet att många upphandlande myndigheter pausade sina planerade tilldelningar av kontrakt när sanktionerna trädde i kraft för att utreda de leverantörer som skulle antas. Nästa steg, som sannolikt pågår hos flera myndigheter, är att analysera de befintliga kontrakten för att se om något av dem träffas av sanktionerna. Vårt råd är därför att företag som lämnar anbud eller ingått kontrakt efter en offentlig upphandling, om de är osäkra på om de i någon del omfattas av sanktionerna, gör sitt yttersta för att kontrollera både varors ursprung och ägarförhållanden hos sina underleverantörer.

Behöver ni hjälp eller stöd med detta? Kontakta gärna oss så berättar vi mer!