Frukostseminarium – Avrop från ramavtal

Upp Advokatbyrå bjuder in till frukostseminarium den 9 november kl. 08:00-08:50.

Det här seminariet är för dig som upphandlar ramavtal eller avropar från ramavtal. På seminariet diskuterar vi objektiva fördelningsnycklar, förnyade konkurrensutsättningar och förhållandet mellan ramavtal och kontrakt. Vi fokuserar särskilt på vanliga fallgropar som hur en fördelningsnyckel får se ut, vilka justeringar i ramavtalets villkor som får göras i avropet och frågor om att använda ett ramavtal för att avropa ett nytt ramavtal.

Upp Advokatbyrå består av Erik Edström och Sara-Li Olovsson. Erik kommer senast från en roll som upphandlingschef på Adda Inköpscentral och Sara-Li från en roll som bolagsjurist på Adda. Utöver lång erfarenhet av den offentliga affären har vi särskilt god förståelse för de frågor som kan uppkomma i upphandling och tillämpning av ramavtal.   

 Mejla till kontakt@uppadvokat.se senast den 8 november för att få länk till seminariet.

____________________________________________________________________